Informationsfilm

Komplexa ämnen förenklas bäst med en video. Studier visar på att allt fler söker sig till rörligt format när de vill samla underlag för ett beslut eller förstå hur en produkt eller tjänst fungerar. Vårt team bistår er med både manus, film och redigering för att få fram det ni vill berätta på ett sätt som faktiskt fångar mottagarens uppmärksamhet.

Explainer

En explainer är mer engagerande än en bild – och enklare att skapa än en lång film. Med hjälp av animationer eller grafiska element kan ni snabbt ge mottagaren en förståelse för hur er produkt eller tjänst fungerar.

Employer branding

Arbetsgivarvarumärket blir en allt viktigare del för företags positionering. Vi hjälper er att ta fram och genomföra strategier inom både produktion och distribution för att nå ut och sätta ert namn på kartan.

Reklamfilm

Bra reklam handlar om att lyckas underhålla sin publik och att visualisera berättelser som griper tag om tittaren är en av Great Story Videos största drivkrafter.

Snackable content

Samtidigt som mottagligheten för rörligt ökar tar det enligt studier allt färre sekunder för konsumenten att bestämma sig för om den vill se mer eller inte. Great Story Video är specialister på att producera engagerande innehåll som snabbt fångar tittarens uppmärksamhet. Vi har även experter som ser till att sprida ert innehåll så att det budskap ni vill förmedla når ut och ger effekt i rätt målgrupp.

Virtual reality

Virtual Reality är en effektiv metod att fånga flera sinnen och skapa en känsla av uppleva en annan miljö – utan att vara på plats. Låt kunden provköra er nya bil, ge en rundtur på kontoret eller varför inte låta dem ta del av ett event – vi hjälper er med idé och utförande.